1. HOME
  2. /
  3. Användbar information
  4. /
  5. Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy och cookies

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. I denna integritetspolicy hittar du detaljerad information om hur du hanterar dina uppgifter. Registeransvarige för era personuppgifterna är: DEFTO GMBH DE319960340, Ehrenbergstraße 23, 14195 Berlin, Germany, info@decormattor.se

1. Åtkomstuppgifter och hosting

Du kan komma åt våra webbplatser utan att ange dina personuppgifter. Vid startande sidan kommer servern varje gång att automatiskt minnas så kallade serverns loggar, inklusive till exempel din IP-adress, datum och tid för anrop, datavolymen som överförts och tjänsteleverantören som skickar förfrågan (åtkomstdata) och dokumenterar anropet sidan.

Dessa data analyseras endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att förbättra vårt erbjudande. Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. All åtkomstdata raderas inom sju dagar efter ditt besök på webbplatsen.

2. Insamling och behandling av data för att genomföra avtalet

Vi samlar in personuppgifter när du lämnar dem till oss genom att göra din beställning eller kontakta oss (t.ex. via kontaktformuläret eller via e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom de rör uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra avtalet eller pröva det ärende där du kontaktar oss. Utan att tillhandahålla dem kan du inte slutföra din beställning eller kontakta oss. Data som samlas in kommer från de formulär där sådana data som avses matas in. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller för att utföra kontraktet och svara på dina förfrågningar. Efter att avtalet genomförts kommer behandlingen av dina uppgifter att begränsas, och efter utgången av de lagringsperioder som krävs enligt skattereglerna och bokföringslagen kommer uppgifterna att raderas, såvida du inte samtycker till vidare användning av dessa uppgifter eller vi reserverar rätten att vidare använda den i fall som är tillåtna enligt lag, om vilka vi - i en sådan situation informerar dig i denna integritetspolicy.

Användningen av tjänsten kräver behandling av kundens personuppgifter som rör: för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och bostadsadress. DEFTO GMBH DE319960340, Ehrenbergstraße 23, 14195 Berlin, kommer att behandla uppgifterna i den utsträckning som krävs för att ingå och fullgöra avtalet. Transaktionsuppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till "Polskie ePłatności" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, med säte i Tajęcina (tidigare "Paylane" sp. z o.o.), adress: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 och REGON 220010531. i den utsträckning som krävs för att behandla betalningen av beställningen. Kunderna har rätt att få tillgång till och korrigera sina uppgifter. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men det är nödvändigt för att kunna använda tjänsten.

3. Dataöverföring

För att utföra kontraktet tillhandahåller vi dina uppgifter till det kurirföretag som levererar varor, om det är nödvändigt för leveransen av beställda varor. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen överför vi betalningsuppgifterna som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som stöder betalningen och eventuellt till den betalningstjänstleverantör som valts av oss eller av dig för att hantera betalningen. Vissa betalningstjänstleverantörer samlar in data själva om du ställer in ett konto hos dem. I sådana fall, logga in till betalningstjänstleverantören med dina åtkomstdata som en del av beställningen. Integritetspolicyn för respektive leverantör av betaltjänster gäller också.

Vissa leverantörer av betaltjänster som samarbetar med oss och kurirföretag har sitt säte i ett land som inte är medlem i Europeiska unionen. Personuppgifter tillhandahålls endast för dessa företag för att uppfylla avtalet.

Vidarebefordra data till ett kurirföretag
Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter att du har gjort din beställning, kommer vi att tillhandahålla din e-postadress och telefonnummer till kurirföretaget så att det kan kontakta dig innan det levererar beställningen för att avisera eller ordna leverans.

Ovanstående samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett lämpligt meddelande till vår kontaktadress som anges i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter" eller genom att skicka ett meddelande direkt till kurirföretaget till den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallande av samtycke kommer vi att ta bort dina uppgifter som tillhandahålls för detta ändamål, såvida du inte uttrycker ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter för andra ändamål eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda uppgifterna i lagligt tillåtna fall, om vilket - i en sådan situation vi informerar er i detta uttalande.

General Logistics Systems Poland Aktiebolag , med säte i Głuchów, Komorniki kommun (62-052), på ul. Tęczowa 10

DPD Polska sp. z o. o. med säte i Warszawa (02-274), ul. Mineralna 15

4. E-Postadress- nyhetsbrev

Annons ska skickas via e-post efter prenumeration på nyhetsbrevet
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller tillhandahålls till dig av oss separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev elektroniskt baserat på ditt samtycke.

Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att skicka ett meddelande med relevant information eller genom att använda en lämplig länk i nyhetsbrevet. Efter att ha avregistrerat sig, kommer vi att ta bort din e-postadress, såvida du inte uttrycker ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter för andra ändamål eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda uppgifterna i lagligt tillåtna fall, om vilket - i en sådan situation vi informerar er i detta uttalande.

Nyhetsbrevet skickas som ett led i att anförtro databehandling för vår räkning av tjänsteleverantören till vilken vi tillhandahåller din e-postadress för detta ändamål.

Denna tjänsteleverantör har sitt säte i ett land som tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 
5. Cookies och webbanalys

För att göra vår webbplats mer attraktiv och möjliggöra användning av vissa funktioner för att visa relevanta produkter eller för marknadsundersökningsändamål, använder vi så kallade cookies. Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att de har stängts (så kallade sessionscookies). Andra cookies lagras på din slutanordning och tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen (ihållande cookies). Lagringstiden anges i cookieinställningarna i din webbläsare. Webbläsaren kan konfigureras på ett sådant sätt att den får information om användningen av cookies och kan besluta om de ska acceptera eller avvisa dem i vissa fall eller helt. Webbläsare hanterar cookie-inställningar på olika sätt. I hjälpmenyn i webbläsaren hittar du förklaringar om hur du ändrar cookie-inställningar. De finns tillgängliga på följande länkar:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookiespolicy

Om du inte samtycker till användningen av cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Vår webbplats använder Google (Universal) Analytics, ett webbanalysverktyg för Google Inc. (Www.google.com). Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av webbplatsanvädning - till exempel cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av IP-anonymiseringen som aktiverats på denna webbplats förkortas din IP-adress innan den vidarebefordras inom EU: s medlemsstater eller i andra länder som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-USA-Privacy Shield. Det aktuella certifikatet är tillgängligt på den här länken. Som en del av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som har Privacy Shield-certifikat.


Du kan förhindra insamling av data som samlas in av cookies angående din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) av Google, samt bearbetning av denna information av Google om du laddar ner och installerar webbläsarens insticksprogram som finns på länken: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternativt - istället för att installera webbläsarens insticksprogram, kan du också klicka på den här länken för att inaktivera Google Analytics-datainsamling på vår webbsida. En opt-out-cookie sparas sedan på din slutenhet. Om du tar bort cookies måste du klicka på länken ovan igen.

6. Påminnelser om möjligheten att lämna feedback

Påminnelse om granskningsmöjlighet skickad av Google Kundrecensioner
Om du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta under eller efter att du har lagt en beställning, kommer vi att skicka din e-postadress till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland för din påminnelse via e-post om möjligheten att uttrycka en åsikt om köpet som gjorts i vår butik.


7. Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter

Du har rätt till kostnadsfri information om dina personuppgifter som lagras hos oss, liksom rätten att rätta dem, begränsa behandlingen, ta bort denna information eller överföra dem.

Om du har frågor angående insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, rättelse, blockering eller radering av data, samt om att dra tillbaka samtycke eller göra invändningar mot användning av specifika data, vänligen kontakta datadministratören: DEFTO GMBH DE319960340, Ehrenbergstraße 23, 14195 Berlin, Germany, info@decormattor.se

Dessutom har du rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

8. Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy - som en del av analysen och bedömningen av intressen - för att skydda våra legitima intressen, kan du göra invändningar mot sådan databehandling för detta ändamål - med framtida verkan Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du när som helst utöva din rätt att göra invändningar. Om behandlingen äger rum för andra ändamål har du rätt att invända endast av skäl som beror på din situation.

Efter att du har utövat din rätt att invända kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi inte visar övertygande legitima skäl för behandling och de kommer att åsidosätta dina intressen och rättigheter, eller när databehandling ska driva, utöva eller försvara anspråk.

Ovanstående gäller inte när databehandling sker för direkt marknadsföring. I detta fall fortsätter vi inte att behandla dina personuppgifter för ovanstående syfte.

9. Tredje part på vår webbplats

På våra webbplatser placerar tredje part information i form av cookies (så kallade cookies) och andra liknande tekniker på din slutenhet (t.ex. dator, smartphone) och får tillgång till dem. Dessa är våra betrodda partners som vi ständigt samarbetar med för att skräddarsy annonserna på vår och deras webbplatser efter dina behov och intressen, samt de tjänster som vi och våra betrodda partners tillhandahåller. Enheter från Wirtualna Polska Capital Group är en sådan pålitlig partner.