1. HOME
  2. /
  3. Användbar information
  4. /
  5. Reklamationer

Reklamationer

Reklamationer

1. Garantitiden för varor som vår butik erbjuder är 24 månader.
2. Säljaren ansvarar gentemot Köparen om Varor har ett fysiskt eller rättsligt fel (garanti).
3. Om Varan har ett fel då har Köparen rätt att:
a) lämna in en avsiktsförklaring att sänka priset eller frånträda Försäljningsavtalet, såvida inte Säljaren omedelbart och utan otillbörlig olägenhet för Köparen ersätter de felaktiga Varorna med felfria Varor eller avhjälpar felet. Denna begränsning gäller inte om Varorna har redan ersatts eller reparerats av Säljaren.
b) kräva utbyte av felaktiga varor med felfria varor eller avhjälpande av fel. Säljaren är skyldig att ersätta den felaktiga Varan med en felfri Vara eller avhjälpa felet inom rimlig tid utan onödig olägenhet för Köparen.
4. Köpare som utnyttjar garantirätten är skyldig att returnera den felaktiga varan till Säljarens adress. När det gäller Köparen som är en Konsument täcks leveranskostnad av Säljaren.
5. Eventuella reklamationer relaterade till Varorna eller fullgörandet av Försäljningsavtalet kan lämnas av Köparen skriftligen eller via e-post till Säljarens adress. Att lämna in en reklamation i elektronisk form till följande adress: info@decormattor.se kommer att påskynda behandlingen av reklamationen.
6. Säljaren ska inom 14 dagar från och med datumet för den begäran som innehåller reklamationen att svara på köparens reklamation av Varorna eller reklamation relaterat till fullgörandet av Försäljningsavtalet som rapporterats av Köparen.
7. Grunden för reklamation är tekniska fel på produkten, såsom:
- fel storlek,
- fel bildruta,
- fel typ av material
- avsaknad av någon av beställningens beståndsdelar.

8. Omfattas inte av reklamation:
-Anmälan om att motiven som glitter, guld, silver, betong, marmor, rostig metall, trä etc inte ser ut som den äkta varan. Motiven är tryckta, som gör att de kan skilja sig i utseende från sina verkliga motsvarigheter. Ljusreflektioner är inte grafiska element.
- Skillnad i färger. Nyanserna på den färdiga produkten kan skilja sig något från visualiseringen på grund av kalibreringen av monitorn som föremålen visas på, tryckmaskinen och typen av bläck som används - skillnaden i nyanser är inte en anledning till att lämna in en reklamation.
-Föregående beställning hade en annan färg. Beställningar som skapas inom en annan tidsram vid ombeställning av varor kan skilja sig något i nyanser och bildruta, eftersom alla produkter tillverkas efter att ha tagit emot beställningar.
- Mekanisk skada (störning av en vara, brännskador, felaktig användning)

Ångerrätt