1. HOME
  2. /
  3. Användbar information
  4. /
  5. Stadga

Stadga

VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN

I. Definitioner

Begrepp som används i Villkoren betyder:
1. Kund – en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är juridisk person, som enligt gällande föreskrifter har rättskapacitet och som lämnar in Beställning i Butiken.
2. Konsument - enligt art. 22[1] i Civillagen iavser en fysisk person som tillsammans med företagare utför rättslig åtgärd som inte har direkt samband med dennes närings- eller yrkesverksamhet.
3. Civillagen – lagen av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling Dz.U. 1964 Nr 16, pos. 93 med ändringar).;
4. Villkor - dessa Villkor anger allmänna försäljningsvillkor och regler för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i onlinebutiken Decormattor.se;
5. Onlinebutik (Shop) - tjänsteleverantörens webbshop tillgänglig på internetadressen: Decormattor.se, genom vilken Kunden i synnerhet kan lägga Beställningar;
6. Produkt; Vara - produkter som presenteras i Onlinebutiken;
7. Försäljningsavtal - försäljningsavtal för Produkter i den mening som avses i Civillagen, som ingåtts mellan Decormattor.se och Kunden, via Onlinebutikien;
8. Konsumentköplagen – lagen av den 30 maj 2014 avseende konsumenternas rättigheter (Polsk författningssamling Dz.U. z 2014 pos. 827);
9. Lagen om elektroniska tjänster – lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Polsk författningssamling Dz. U. nr 144, pos. 1204 med ändringar);
10. Beställning - Kundens viljeförklaring som direkt leder till avtalsingående och som särskilt anger typ och antal av Produkter.

II. Allmänna bestämmelser

1. Dessa Villkor definierar reglerna för användning av onlinebutiken som finns på Decormattor.se
2. Dessa Villkor är de föreskrifter som avses i art. 8 av lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster.
3. Onlinebutiken Decormattor.se, som är verksam på Decormattor.se, drivs av DEFTO GMBH, Auf dem Schnorrenberg 2, 53639 Königswinter
4. Dessa Villkor specificerar särskilt:
- regler för registrering och användning av ett konto i onlinebutiken;
- villkor för att göra elektroniska Beställningar i onlinebutiken;
- regler för ingående av Försäljningsavtal med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av Onlinebutiken.
5. Användningen av onlinebutiken är möjlig under förutsättning att det IT-systemet som kunden använder uppfyller följande, nödvändiga tekniska krav: -Tillgång till elektronisk utrustning, enhet med internetåtkomst, även med hjälp av analog mobiltelefoni. -Tillgång till aktiv e-post, Webbläsare som kan visa hypertextdokument (HTML) kopplade till Internet på en datorskärm via en webbaserad tjänst: -Internet Explorer i version 6.0 eller nyare med hantering av JavaScript, eller Mozilla Firefox i version 2.0 eller nyare med hantering av JavaScript, eller Opera i version 9.0 eller nyare med hantering av JavaScript, eller Google Chrome i version 2.0 eller nyare med hantering av JavaScript, eller Apple Safari i version 3.0 eller nyare med hantering av JavaScript. -Minsta skärmupplösning på 1024 x 768 pixlar.
6. För att kunna använda onlinebutiken ska Kunden själv skaffa sig tillgång till en datorarbetsplats eller enhet med tillgång till Internet.
7. I enlighet med gällande lagstiftning förbehåller sig Decormattor.se rätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster via Onlinebutiken till personer över 18 år. I detta fall kommer potentiella Kunder att underrättas.
8. Kunderna kan när som helst få tillgång till dessa Villkor via en länk på hemsidan på webbplatsen Decormattor.se och ladda ner och skriva ut dem.

III. Regler för användning av Onlinebutiken

1. Registrering i Onlinebutiken är valfri. Kunden kan göra en beställning utan att registrera sig i Butiken efter att ha läst och accepterat dessa Villkor.
Registrering sker genom att man fyller i och godkänner ett registreringsformulär som finns tillgängligt på en av sidorna i Butiken
Registreringen förutsätter att du godkänner Villkoren och att du lämnar de personuppgifter som är markerade som obligatoriska.
Decormattor.se kan med omedelbar verkan beröva Kunden rätten att använda Onlinebutiken och begränsa tillgång till en del av eller alla resurser i Onlinebutiken i synnerhet om Kunden:
- tillhandahållit osanna, felaktiga eller föråldrade uppgifter under registreringen i Onlinebutiken, som är vilseledande eller som kränker tredje mans rättigheter,
- har genom onlinebutiken gjort intrång i tredje mans personliga rättigheter, i synnerhet i de personliga rättigheterna för andra kunder i onlinebutiken,
- uppträder på annat sätt som Decormattor.se anser vara emot gällande lag eller allmänna regler för Internetanvändning eller som skadar Dywanomat.se goda rykte.
En person som har berövats rätten att använda onlinebutiken kan inte registrera sig på nytt utan föregående samtycke från Decormattor.se
2. För att garantera säkerheten vid överföring av kommunikation och data i samband med de tjänster som tillhandahålls som en del av Webbplatsen ska Onlinebutiken vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga i förhållande till säkerhetsrisken för de tillhandahållna tjänsterna, i synnerhet åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar personuppgifter som överförs via Internet.
3. Kunden är skyldig att i synnerhet:
- använda Onlinebutiken på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i den lagstiftning som gäller i Republiken Polen, bestämmelserna i Villkoren och de allmänna principerna för Internetanvändning.
- att inte tillföra och vidarebefordra innehåll som är förbjuden av lagen, ex. innehåll som propagerar våld, är förolämpande eller kränker tredje parts personliga rättigheter och andra rättigheter,
- använda Onlinebutiken på ett sätt som inte stör dess funktion, särskilt genom att använda särskild programvara eller utrustning,
- inte vidta åtgärder som att: skicka eller publicera oönskad kommersiell information (spam) som en del av Onlinebutiken,
- nyttja Onlinebutiken på ett sätt som inte stör andra kunder och Decormattor.se,
- nyttja allt innehåll som finns inom ramen för Onlinebutiken endast för sitt personliga bruk,

IV. Förfarandet för ingående av Försäljningsavtal

1. För ingående av Försäljningsavtal genom Onlinebutiken, gå till webbplatsen Decormattor.se och välj Varorna genom att vidta ytterligare tekniska åtgärder på grundval av meddelanden som visas för Kunden och information som finns tillgänglig på webbplatsen.
2. Val av beställda Varor görs av Kunden genom att lägga till dem i varukorgen.
3. När du lägger Beställningen - fram tills när knappen som bekräftar Beställningen trycks in - har Kunden möjlighet att ändra de uppgifter som angetts och de valda Varorna. För att göra detta, följ de meddelanden som visas för Kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen.
4. Efter att Kunden som använder Onlinebutiken har angett alla nödvändiga uppgifter, kommer en sammanfattning av den gjorda Beställningen att visas. Sammanfattningen av Beställningen ska bland annat innehålla en beskrivning av de valda varorna eller tjänsterna, det totala priset och alla andra kostnader.
5. För att skicka en Beställning är det nödvändigt att acceptera innehållet i Villkoren, lämna personuppgifter som är markerade som obligatoriska och trycka på knappen som bekräftar Beställningen.
6. Den information om Varorna som publiceras på Butikens webbplatser utgör ett erbjudande i den mening som avses i art. 66 i Civillagen. Kundens insändande av en Beställning utgör en viljeförklaring att ingå ett Försäljningsavtal med Decormattor.se i enlighet med Villkoren.
Avtalet anses ha ingåtts från och med den tidpunkt då kundens Beställning registreras i Onlinebutikens IT-system, förutsatt att beställningen är förenlig med bestämmelserna.
När avtalet har ingåtts får Kunden ett e-postmeddelande som innehåller en bekräftelse på alla viktiga delar av Beställningen.
7. Försäljningsavtalet ska ingås på polska med ett innehåll som överensstämmer med Villkoren.
8. Kunderna kan när som helst få tillgång till dessa Villkor via en länk på hemsidan på webbplatsen Decormattor.se och ladda ner och skriva ut dem.
Beställningsuppgifterna och de Allmänna Villkoren (försäljningsvillkoren) registreras, säkras och delas ut via e-post. Du kan se dina tidigare beställningar på ditt konto efter att ha loggat in.

V. Leverans

1. Leveransen av Varorna är begränsad till Europa och ska ske till den adress som Kunden anger vid Beställningen.
2. Leveransen av de beställda Varorna sker via:
- Kurirföretag
Leveranskostnaderna anges i samband med Beställningen. 
3. Leveranstiden är 14 dagar från den dag då Kunden skickar Beställningen.
4. Skador på Varorna som orsakats under leverans.
Vid konsumentköp på distans står vår Butik alltid för risken för oavsiktlig skada eller förlust av varor under transporten. Om varorna levereras med uppenbara skador som orsakats under transporten ber vi dig att snarast möjligt anmäla detta till leverantören och kontakta oss. Ett dröjsmål med att göra en sådan reklamation eller att kontakta oss har inga konsekvenser för dina lagstadgade anspråk och deras hantering, i synnerhet din rätt att utöva sin lagstadgade garantin (punkt VIII i Villkoren). Snabbare anmälan av skador som upptäcks under transporten hjälper oss att göra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringsbolaget.

VI. Betalning

DEFTO GMBH, Auf dem Schnorrenberg 2, 53639 Königswinter utfärdar till varje beställning en Momsfaktura i elektronisk form, i enlighet med innehållet i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (konsoliderad text: Dz. U. 2011 Nr 177 pos. 1054) och Finansministerns förordning av den 3 december 2013 om utfärdande av fakturor (Dz. U. 2013 pos. 1485). De uppgifter som godkänns för Momsfakturan är desamma som de uppgifter som Köparen anger på beställningsformuläret när en beställning görs i onlinebutiken. Beställningsuppgifter och momsfakturauppgifter kan skilja sig åt. Dessa uppgifter måste anges av Köparen när beställningen görs via onlinebutiken. Kunden har i enlighet med gällande bestämmelser rätt att vända sig till DEFTO GMBH, Auf dem Schnorrenberg 2, 53639 Königswinter, att skicka fakturan som utfärdats enligt ovanstående bestämmelser i pappersform genom att skicka en sådan begäran till följande e-postadress: info@decormattor.se eller per post till följande adress: DEFTO GMBH, Auf dem Schnorrenberg 2, 53639 Königswinter
2. Priserna på Varorna anges i polska zloty och inkluderar alla beståndsdelar, inklusive moms, tullar och eventuella andra beståndsdelar.
3. Kunden har möjlighet att betala priset:
- via banköverföring
- mot postförskott
- via PayU-systemet
- Observera att beloppet i postförskott inte bör överstiga SEK 1100. Beställningar som överstiger detta belopp måste betalas fullständigt innan genomförandet påbörjas.

3.2. Betalningarna hanteras av "Polskie ePłatności" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i Tajęcina (tidigare "Paylane" sp. z o.o.), adress: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 och REGON 220010531.

VII. Ångerrätt

Ångerrätt – mer information HÄR!

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar efter köpet

VIII. Reklamationer av Varor

Gäller en Kund som är Konsument:
Vi är skyldiga att leverera varor fria från defekter. Den lagstadgade ansvarsrätten för fel i den sålda varan (garanti för fel) gäller i den utsträckning som anges i art. 556 och art. 556[1-3] och följande i Civillagen.
Reklamationer kan lämnas:
- via e-post till följande adress: info@decormattor.se
- eller genom att använda kontaktformuläret som finns på Butikens hemsida.
Vid utövande av garantirättigheter – i den mån vi anser det nödvändigt för att behandla klagomålet, är du skyldig att leverera de felaktiga varorna på vår bekostnad till den postadress som anges ovan. Om leveransen av varorna på grund av typen av gods eller sättet att installera dem skulle vara alltför svår, är du skyldig att göra dem tillgängliga för oss på den plats där de finns. Vi tar ställning till reklamationen utan dröjsmål, dock ej senare än 14 kalenderdagar från anmälan.
Vi är ansvariga enligt garantin om ett fysiskt fel upptäcks före utgången av två år från den dag då varorna levererades till dig. Om försäljningsobjektet är begagnad lös egendom är garantiansvaret ett år från leveransen.
När du gör en reklamation rekommenderas det att (1) ge information om föremålet för reklamationen, särskilt typ av fel och datum då felet uppstod, (2) specificera begäran om hur felet ska åtgärdas (byte av varan mot en ny, reparation av varan, prissänkning, hävning av avtalet - om felet är betydande) och (3) ge kontaktuppgifter till anmälaren – detta gör det lättare och snabbare för Butiken att behandla reklamationen. De rekommendationer som anges i föregående mening har endast formen av icke-bindande instruktioner och påverkar inte på något sätt effektiviteten av reklamationer som görs utan att den rekommenderade informationen tillhandahålls.
Gäller för en Kund som inte också är en Konsument:
En köpare som inte samtidigt är Konsument förlorar sina garantirättigheter om han inte har undersökt varan i den tid och på det sätt som är lämpligt för varor av denna typ och inte omedelbart har meddelat säljaren om felet, och om felet upptäcktes först senare, om han inte har meddelat säljaren omedelbart efter det att felet upptäcktes. Om ingen anmälan om fel görs ska varorna anses ha godkänts. Ovanstående ska inte gälla i händelse av att vi på ett bedrägligt sätt döljer en defekt. Reklamationer kan lämnas skriftligen till Butikens adress och via e-post.

IX. Ytterligare garantier för försäljning av Varor i Butiken

Decormattor.se är tillverkaren av Varorna som finns tillgängliga i Butiken. Decormattor.se som tillverkare ger en extra garanti för de Varor som Decormattor.se är tillverkare av på de villkor och under den period som anges i det garantikort som bifogas till Varorna. Vår garanti utesluter, begränsar eller upphäver inte kundens rättigheter enligt garantibestämmelserna för fel på de sålda varorna (Punkt VIII i Villkoren).

X. Reklamationsförfarande för elektroniska tjänster

1. Decormattor.se vidtar åtgärder för att säkerställa en helt korrekt driftighet av Onlinebutiken i den utsträckning som följer av aktuell teknisk kunskap och åtar sig att avlägsna alla avvikelser som rapporteras av Kunderna inom rimlig tid.
2. Kunden kan meddela oss om eventuella avvikelser eller avbrott i driften av Onlinebutikens tjänst. Om det finns några problem i Butikens funktion, vänligen anmäl dem via e-post till: info@decormattor.se
3. I reklamation som gäller felaktigheter i samband med Onlinebutikens funktion, vänligen ange typ och datum för felaktigheten.
4. Vi tar ställning till reklamationen utan dröjsmål, dock ej senare än 14 kalenderdagar från anmälan.
5. Alla produkter som erbjuds på vår webbplats har 12 månaders garanti.

XI. Utomrättsliga handläggningsmetoder för reklamationer och krav

1. Vi vill informera dig om att det finns möjligheter för utomrättsliga handläggningsmetoder för reklamationer och krav. Användning av dem är frivillig och kan endast ske om båda parterna i konflikten samtycker till den.
- Konsument har rätt att ansöka hos Handelsinspektion för att utanför domstol lösa konsumenttvister om det ingångna Köpeavtalet i enlighet med art. 36 i lagen av den 15 december 2000 om Handelsinspektion (Dz.U. 2001 Nr 4, pos. 25 med ändringar).
- En konsument kan också begära att en tvist om ett ingånget Köpeavtal ska prövas av den permanenta skiljedomstolen som är verksam hos Handelsinspektionens länskontor, i enlighet med art. 37 i lagen av den 15 december 2000 om Handelsinspektion (Dz.U. 2001 Nr 4, pos. 25 med ändringar).
- Europeiska Kommissionen tillhandahåller också en plattform för tvistlösning online mellan Konsumenter och Företag (ODR-plattformen). Den finns på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Detaljerad information om möjligheten att använda av konsumenten utomstående metoder för att hantera klagomål och gottgörelse samt reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns på kontoren och på webbplatser för Voivodeship Inspectorates av Handelsinspektion och på följande internetadresser: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Slutbestämmelser

1. Den behöriga domstolen för tvister med Konsumenter ska vara den domstol som har territoriell behörighet enligt tillämpliga bestämmelser i Civilprocesslagen.
2. Avgörandet i eventuella tvister som uppstår mellan Decormattor.se och en Kund, som inte är en Konsument, är föremål för den domstol som är behörig för vårt officiella säte.
3. I frågor som inte regleras av dessa Villkor ska bestämmelserna i tillämplig lag tillämpas, särskilt bestämmelserna som avses i lagen av den 23 april 1964. Civillagen (konsoliderad text, Dz. U. 2014, pos. 121 med senare ändringar) och lagen av den 30 maj 2014. på konsumenträttigheter (Dz. U. 2014. pos. 827). I händelse av eventuella motsättningar mellan dessa Villkor och Kundernas rättigheter och bestämmelser som följer av allmänt tillämplig lagstiftning ska de allmänt tillämpliga bestämmelserna i polsk lag gälla.
4. På våra webbplatser placerar tredje parter information i form av cookies och annan liknande teknik på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon) och får tillgång till dem. Dessa är våra samarbetspartner som vi kontinuerligt samarbetar med för att specialanpassa reklamen på våra och deras webbplatser samt de tjänster som vi och våra samarbetspartner tillhandahåller till dina behov och intressen. En sådan pålitlig partner är enheter som tillhör Wirtualna Polska kapitalgrupp. För detaljerad information om behandling av dina uppgifter av Wirtualna Polska hänvisas till Wirtualna Polskas sekretesspolicy.